Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

Ohyeah
20:25
a może dla odmiany zachowaj się jak na prawdziwego faceta przystało i bez żadnych gierek i podchodów wytłumacz mi o co Ci chodzi?
— nierealne.
Reposted fromlittle-things little-things viamadadream madadream
Ohyeah
20:25
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viablueeberry blueeberry
Ohyeah
20:23
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viamadadream madadream
Ohyeah
20:15
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viajawn-palace jawn-palace
Ohyeah
20:14
7288 db2f 500
Reposted fromkittyschool kittyschool viamy-anxieties my-anxieties
Ohyeah
20:14
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
Ohyeah
20:13
Reposted fromweightless weightless viakuszii kuszii
Ohyeah
19:44
4104 37ee 500
Reposted fromchangecolour changecolour viakaworu kaworu
Ohyeah
19:11
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Ohyeah
18:44
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viapsychoza psychoza
Ohyeah
18:21
Spraw bym na nowo czuła po raz pierwszy.
— Katarzyna Wołyniec "Coś dłuższego"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaaynis aynis
Ohyeah
18:21
A co jeśli nie będzie lepiej?
— babyimdreamin.soup.io
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viamarbra12 marbra12
Ohyeah
18:19
Cierpienie jest na pewno rodzajem sensu. Bezsens przecież nie boli. Bezsens jest obojętnością.
— Anna Kamieńska
Reposted fromweightless weightless viamysweetheartt mysweetheartt
Ohyeah
18:10
7409 a60c 500
Reposted fromden303 den303 viadobry dobry
Ohyeah
18:08
Prawda potrafi zmienić człowiekowi plany.
— Veronica Roth - Zbuntowana
Ohyeah
18:08
Biedna, zasrana ludzkość.
— Marek Hłasko
Reposted fromnewnightmare newnightmare viapsychoza psychoza
Ohyeah
18:08

Jest to miłość nieszczęśliwa; miłość bez cienia wzajemności; i już chyba ostatnia.

— Marek Hłasko; Piękni dwudziestoletni
Reposted fromnewnightmare newnightmare viapsychoza psychoza
Ohyeah
18:08
Lepiej więc być samemu niż z kimś, kogo się nie kocha, kto jest tylko namiastką. Wiem jednak, że kobiety ciężej znoszą samotność od mężczyzn. 
— Marek Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare viapsychoza psychoza
Ohyeah
18:07
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viatwarze twarze
Ohyeah
18:06
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viapsychoza psychoza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl